ROZŠÍŘILI JSME NÁŠ TÝM…

Z důvodu zajištění kontinuality našich služeb i po dobu letních měsíců, kdy dochází k čerpání dovolených, jsme navýšili kapacity našich pracovníků a posílili tým zdravotních sestřiček i pečovatelů/pečovatelek v terénu. Nemusíte mít obavy z nových tváří, všechny jsou osoby se srdcem na pravém místě a všechny jsou tu pro Vás, odborně kvalifikované a připravené být Vám k dispozici.